slideshow slideshow slideshow slideshow

Az angol nyelv oktatása 1931-ben kezdődött, ami az Angol Internátus létrehozásával párhuzamosan történt. Az oktatás színvonala a lehető legmagasabb szinten folyt délelőtti és délutáni foglalkozásokkal és angol anyanyelvű lektorok bevonásával. A második világháború és azt követő időszak ellehetetlenítette az angol nyelv tanítását, de a nehézségek ellenére 1962-ben újra indult az oktatás majd pár évvel később elindult az azóta is sikeres speciális angol tagozatú osztály is. Jelentős változást jelentett a magyar–angol tannyelvű öt évfolyamos képzés beindítása 1987-ben. A sokszoros túljelentkezés miatt nem egy alkalommal két kéttannyelvű osztályt is tudott indítani a gimnázium. A rendszerváltást követően az intézet vezetését visszavette a Tiszáninneni Református Egyházkerület és hagyományait folytatva sok száz diák tanulja az angol nyelvet.

Angol nyelvet tanuló diákjainknak 1994 óta lehetősége van a Pannónia Keresztyén Oktatási Csereprogram (Pannonia Christian Educational Exchange Program) keretében egy tanévet az Amerikai Egyesült Államok valamelyik keresztyén középiskolájában eltölteni.

Iskolánk diákjainak egy második nyelvet is el kell sajátítani amíg itt tanulnak ami vagy német vagy francia. A szorgalmasabb tanulóknak lehetősége van mind a három világnyelv megtanulására. 

E honlap célja, hogy segítséget nyújtson azoknak akik a három nyelv valamelyikét vagy akár mindegyikét el akarják sajátítani. Lomb Kató a híres magyar tolmács aki közel húsz nyelven beszélt gyakran mondta:

"a nyelv az egyetlen amit még rosszul is érdemes tudni!"